Βιογραφικό: Φανή Ι. Καλαλά

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ονοματεπώνυμο: Φανή Ι. Καλαλά

Ημερομηνία Γέννησης: 27 Μαρτίου 1977

Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Οικογενειακή κατάσταση:  Άγαμη

Διεύθυνση οικίας:  Έβρου 94-96. -115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7470188, Κινητό: 6955-111750

Διεύθυνση εργασίας:  Αιματολογική Κλινική,

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 115 26 Αθήνα

Τηλ.: 2106972000 – Fax: 2106972445

E-mail: fanikalala@hotmail.com

Ξένες γλώσσες:  Αγγλικά, Γαλλικά

 

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ 

 1. Bachelor of Science (BSc) in Immunology, School of Health and Life Sciences, King’s College, University of London, UK
 2. Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα
 3. Διδακτορικό Δίπλωμα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα
 4. Ειδικότητα Παθολογίας, ΠΓΝ Λάρισας, Ελλάδα
 5. Ειδικότητα Αιματολογίας, ΓΝΑ Λαϊκό, Ελλάδα

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ  

 1. -2007 Ερευνητική Υπότροφος GSK στην Πνευμονολογία

 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

2017     Sub-Investigator στη μελέτη «Στοιχεία από την καθημερινή πρακτική σχετικά με τη χρήση της Καρφλιζομίμπης μεταξύ ασθενών με Πολλαπλό Μυέλωμα στην Ευρώπη που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία», Amgen

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 1. Από το 4οέτος των ιατρικών μου σπουδών συμμετείχα ενεργά στις δραστηριότητες (ερευνητικές αλλά και ρουτίνας) του Εργαστηρίου Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ενασχόληση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την έκθεσή μου στις ακόλουθες τεχνικές:
 • Κυτταρομετρία ροής (μεγάλη εμπειρία, ιδιαίτερα στην ανοσοφαινοτυπική διάγνωση αιματολογικών κακοηθειών, στον προσδιορισμό μεμβρανικών και ενδοκυττάριων πρωτεινών και στην ανίχνευση σπάνιων αντιγονο-ειδικών Τ κυτταρικών κλώνων με τη χρήση HLA-πολυμερών)
 • Καλλιέργειες Τ-λεμφοκυττάρων
 • Καλλιέργειες ανθρωπίνων καρκινικών γραμμών
 • Development and optimization of Standard Operating Procedures
 • Απομόνωση μονοπυρήνων περιφερικού αίματος
 • Απομόνωση λεμφοκυτταρικών πληθυσμών με τη χρήση μαγνητικού διαχωρισμού
 • Εκχύλιση RNAαπό ανθρώπινα δείγματα
 • cDNA preparation
 • Standard PcR and real time PcR analysis
 • Σχεδιασμός εκκινητών για χρήση σε PcRκαι real-time PcR
 • Sequencing
 • Cryosectioning
 • Ανοσοιστοχημεία
 1. 2016 έως σήμερα     Επιμελήτρια Α΄, Αιματολογική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Cente. Στο διάστημα που εργάζομαι στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είμαι και επιστημονικά υπεύθυνη για το Τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής του Εργαστηρίου Ανοσολογίας.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 • Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Α΄ παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ Λαϊκού Νοσοκομείου
 • Συγγραφή Κλινικών Quizστην Ανοσολογία  στη σειρά της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του ιατρικού περιοδικού Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
 • Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Αιματολογικής Κλινικής, Ερρίκος Ντυνάν HospitalCenter (πρόγραμμα Atlantis, εκπαιδευτικό πρόγραμμα νοσοκομείου)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

 1. Diamantopoulos PT, Samara S, Kollia P, Giannakopoulou N, Sofotasiou M,Kalala F, Kodandreopoulou E, Zervakis P, Vassilakopoulos T, Siakantaris M, Mantzourani M, Angelopoulou M, Kyrtshonis MC, Korkolopoulou P, Patsouris E, Viniou NA. Tumor Protein 53 Gene Mutations Without 17p13 Deletion Have No Significant Clinical Implications in Chronic Lymphocytic Leukemia. Detection of a New Mutation. Anticancer Res, 2017,37(5):2387-2391
 2. Diamantopoulos PT,Sofotasiou M, Georgoussi Z, Giannakopoulou N, Papadopoulou V, Galanopoulos A, Kontandreopoulou E, Zervakis P, Pallaki P, Kalala F, Kyrtsonis MC, Dimitrakopoulou A, Vassilakopoulos T, Angelopoulou M, Spanakis N, Viniou NA. Prognostic significance of signal transducer and activator of transcription 5 and 5b expression in Epstein-Barr virus-positive patients with chronic lymphocytic leukemia. Cancer Med, 2016 [Epub ahead of print]
 3. DiamantopoulosP, Zervakis K, Papadopoulou V, Iliakis T, Kalala F, Giannakopoulou N, Rougala N, Galanopoulos A, Bakarakos P, Variami E, Dimitrakopoulou A, Viniou NA. 5-Azacytidine in the Treatment of Intermediate-2 and High-risk Myelodysplastic Syndromes and Acute Myeloid Leukemia. A Five-year Experience with 44 Consecutive Patients. Anticancer Res, 2015,35:5141-7
 4. Iliakis T, Rougkala N, Diamantopoulos PT, Papadopoulou V, Kalala F, Zervakis K, Giannakopoulou N, Chatzinikolaou P, Levidou G, Lakiotaki E, Korkolopoulou P, Patsouris E, Variami E, Viniou NA.An adult patient with systemic mastocytosis and B-acute lymphoblastic leukemia. Case Rep Med, 2014,2014:526129
 5. Diamantopoulos PT, Polonyfi K, Sofotasiou M, Papadopoulou V, Kalala F, Iliakis T, Zervakis K, Tsilimidos G, Kouzis P, Kyrtsonis MC, Vassilakopoulos T, Angelopoulou M, Siakantaris M, Vayopoulos G, Kollia P, Pangalis G, Viniou NA.Rituximab in the treatment of EBV-positive low grade B-cell lymphoma. Anticancer Res, 2013, 33:5693-8
 6. Diamantopoulos PT, Polonyfi K, Sofotasiou M, Mantzourani M, Galanopoulos A, Spanakis N, Papadopoulou V, Kalala F, Iliakis T, Zareifi DS, Kodandreopoulou E, Vassilakopoulos T, Angelopoulou M, Siakantaris M, Terpos E, Variami E, Kollia P, Vaiopoulos G, Pangalis G, Viniou NA.Survivin Messenger RNA Levels in Epstein-Barr Virus-Positive Patients with Leukemic Low-Grade B-Cell Lymphomas Expressing the Latent Membrane Protein 1: Evidence of Apoptotic Function? Clin Lymphoma Myeloma Leuk, 2014, 14:56-60
 7. Kalala F, Mamara A, Ioannou M, Speletas M.Transient ischemic attacks as the first presentation of JAK2-V617F positive chronic myeloproliferative neoplasm. Hematol Rep, 2012, 4:e12
 8. SPELETAS M, KALALA F, MITROULIS I, PAPADOPOULOS V, MERENTITI V, GERMENIS AE, RITIS K. TLR2 AND TLR4 polymorphisms in familial Mediterranean fever.Hum Immunol. 2009, 70:750-3
 9. LOULES G, KALALA F, GIANNAKOULAS N, PAPADAKIS E, MATSOUKA P, SPELETAS M. FIP1L1-PDGFRA molecular analysis in the differential diagnosis of eosinophilia.BMC BLOOD DISORD 2009, 9:1
 10. KARANIKAS V, SOUKOU F, KALALA F, KERENIDI T, GOURGOULIANIS KI, GERMENIS AE. Lowfrequency of cytolytic CD8+ T cell precursors specific for survivin and survivin-2B in cancer patients: A caveat for immunotherapy? Clinical Immunology 2008129:230-40
 11. KARANIKAS V, SPELETAS M, ZAMANAKOU M, KALALA F, LOULES G, KERENIDI T, GOURGOULIANIS KI, GERMENIS AE. Foxp3 expression in human cancer cells. Journal of Translational Medicine2008 22:19
 12. SPELETAS M, LIADAKI K, KALALA F, DAIOU C, KATODRITOU E, MANDALA E, KORANTZIS I, RITIS K, ZINTZARAS E, GERMENIS AE.TLR4 single nucleotide polymorphisms and thrombosis risk in patients with myeloproliferative disorders. Thrombosis Research 2008 122:27-32
 13. ZACHAROULIS D, POULTSIDIS A, KATSOGRIDAKIS E, KALALA F, NAKOU M, CHATZITHEOFILOU C.Radiofrequency-assisted partial splenectomy: Histopathological and immunological assessment of the splenic remnant in a porcine model. Surgical Endoscopy 2007 2008, 22:1309-16
 14. STEFANOU N, SATRA M, PAPANIKOLAOU V, KALALA F, GATSELIS N, GERMENIS AE, DALEKOS GN, TSEZOU A. Leptin receptor isoforms mRNA expression in peripheral blood mononuclear cells from patients with chronic viral hepatitis. Experimental Biology and Medicine2006, 231:1653-1663
 15. SPELETAS M, VYZANTIADIS TA, KALALA F, PLASTIRAS D, KOKOVIADOU K, ANTONIADIS A, KORANTZIS I. Pneumonia caused by Candida krusei and Candida glabrata in a patient with chronic myeloid leukemia receiving imatinib mesylate treatment. Medical Mycology2007, 18:1-5
 16. DANIIL Z, KARETSI E, ZAKYNTHINOS E, BAKRATSI E, KALALA F, GOURGOULIANIS KI. Pulmonary arterial hypertension in a patient with common variable immunodeficiency and unilateral bronchiectasis: Successful treatment with iloprost. European Journal of Internal Medicine 2007, 18:333-335

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 1. DIAMANTOPOULOS P, PAPADOPOULOU V, POLONYFI A, GALANOPOULOS A, KALALA F, ZERVAKIS K, ILIAKIS T, TERPOS E, PERREA D, VINIOU N. A study of the expression of the LMP1 Oncoprotein in Low-Grade B Cell Lymphomas and correlation with the Levels of Oxidative Stress. 54th ASH Annual Meeting, Atlanta USA 2012
 2. DIAMANTOPOULOS P, POLONYPHI K, SOFOTASIOIU M, GALANOPOULOS A, SPANAKIS N, RASSIDAKIS G, KOUZIS P, PAPADOPOULOU V, KALALA F, ILIAKIS T, VASSILAKOPOULOS T, ANGELOPOULOU M, SIAKANTARIS M, TERPOS E, VARIAMI E, KOLLIA P, PANGALIS G, VINIOU N. Lower Levels of Survivin in Patients with Leukemic Low Grade B-Cell Lymphomas Expressing LMP1 Oncoprotein of Epstein-Barr Virus. 54th ASH Annual Meeting,Atlanta USA 2012
 3. PAPADOPOULOU V, ILIAKIS T, DIAMANTOPOULOS P, ZERVAKIS K, TSILIMIDOS G, KALALA F, SIAKANTARIS M, GIANNAKOPOULOU N, PANGALIS G, ANGELOPOULOU M, PESTE K, PANAYIOTIDIS P, VARIAMI E, VINIOU  Identification and characteristics of candidates for cessation of tyrosine kinase inhibitors among patients with chronic phase chronic myelogenous leukemia showing durable complete molecular response. 18th Congress of the European Hematology Association,Stockholm Sweden 2013
 4. KATODRITOU E, TERPOS E, KELAIDI C, KOTSOPOULOU M, TRIANDAFYLLOPOULOU D, DELIMPASI S, KYRTSONIS M, RISSAKI E, SYMEONIDIS A, LAMBROPOULOU V, GIANNAKOULAS N, STEFANOUDAKI A, KALALA F, SPYRIDIS N, VERROU E, GASTARI V, HADJIAGGELIDOU C, GIANNOPOULOU E, ZERVAS K, DIMOPOULOS M. Treatment with bortezomib-based regimens improves overall response and predicts for survival in patients with primary or secondary plasma cell leukemia: analysis of the greek myeloma study group.18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm Sweden 2013
 5. SPELETAS M, MAMARA A, KALALA F, LIADAKI K, PAPADOULIS N, KIOUMI A, GIANNAKOULAS N, LAFIONIATIS S, LOUKIDIS K, MATSOUKA P, KARTASIS Z, GERMENIS A. TNFRSF13B gene expression and molecular analysis in B-cell chronic lymphoproliferative disorders. 14th Congress of the European Hematology Association,Berlin Germany 2009
 6. KARANIKAS V, SPELETAS M, ZAMANAKOU M, KALALA F, LOULES G, KERENIDI T, GOURGOULIANIS KI, GERMENIS AE. Foxp3 expression in human cancer cells.American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting, San Diego USA 2008
 7. KARANIKAS V, SOUKOU F, KALALA F, KERENIDI T, GOURGOULIANIS KI, GERMENIS AE.Low-frequency CD8+ T cell precursors specific for survivin and survivin-2B in cancer patients: A caveat for immunotherapy? 8th International Conference on New Trends in Immunosuppression and Immunotherapy, Berlin 2008
 8. KARANIKAS V, SOUKOU F, ZAMANAKOU M, KALALA F, GRAMMOUSTIANOU ES, KERENIDI T, GOURGOULIANIS KI, GERMENIS AE.Quantitative and qualitative assessment of anti-tumour specific T cells in patients with lung cancer and cancer free individuals. International Society for Cellular Oncology Congerss (ISCO 2008), Amsterdam 2008
 9. SPELETAS M, GRAMMOUSTIANOU E-S, LOULES G, TSOHAS S, KALALA F, BRAIMI M, MANDALA E, KATODRITOU E, KARANIKAS V, GERMENIS AE.Overexpression of survivin and its variants in the bone marrow of patients with chronic myeloid leukaemia (CML) in remission: Restricting their use in immunotherapy? 4th International Greek Biotechnology Forum (IGBF-4), Athens 2008
 10. SPELETAS M, KIOUMI A, LOULES G, KALALA F, KATODRITOU E, TSITOURIDIS I, HYTIROGLOU P, CHRISTAKIS J, KORANTZIS I, GERMENIS A.Analysis of SLC40A1 (Ferroportin 1) gene at mRNA level reveals rapidly the causative mutations in patients with hereditary hemochromatosis type IV. 12th Congress of the European Hematology Association, Vienna 2007
 11. SPELETAS M, PLASTIRAS D, KALALA F, LIADAKI K, KATODRITOU E, MANDALA E, DAIOU C, RITIS K, KORANTZIS I, GERMENIS A. Innate immunity and thrombosis: Association of TLR4-D299G and TLR4-T399I single nucleotide polymorphisms (SNPs) with thromboembolic disease in patients with myeloproliferative disorders (MPDs). 21st European Immunogenetics & Histocompatibility Conference, Barcelona 2007